Dijagnostika - Defektacija
Čip IN servis računara

Ovu stranicu sajta Čip IN servis računara je posvetio dijagnostici problema koje pravi Vaš računar i svemu ostalom što prati ovu oblast.

Čipsi servis računara dijagnostika

Dijagnostika (Defektacija)

Dijagnostika ili defektacija je uvek besplatna do nivoa komponente s tim što se naplaćuje izlazak na teren po važećoj tarifi iz cenovnika. Naravno u servisu je dijagnostika uvek besplatna bez obzira da li se odlučite za popravku u režiji Čip IN servisa računara. Ako govorimo o nivou ispod komponente, dijagnostika je besplatna ukoliko servis računara Čip IN vrši popravku, u protivnom ukoliko klijent odustane od popravke dijagnostika ispod nivoa komponente naplaćuje se prema utrošenom, započetom satu rada.

Svrha dijagnostike je upravo ta da otkrije što preciznije problem koji je nastao na računaru ili u računarskoj mreži u cilju da se u što kraćem roku i što temeljnije nedostatak otkloni. Dobro postavljena dijagnoza je polovina obavljenog posla, međutim to sigurno nije ni prost ni jednostavan posao. Servis računara Čip IN postiže zavidan nivo u brzini dijagnostike. Opet kada već donesete računar to ne znači da se dijagnostika može obaviti istog trenutka jer dogodi se da je neki drugi računar na popravci ili pre Vašeg ostavljen na dijagnostiku. Ukoliko Vam je potreban pismeni nalaz i to možete dobiti ali se isti naplaćuje po satu rada. Obično je to jedan sat rada. Takođe možemo preuzeti računar i na Vašoj adresi, ali onda dva puta plaćate izlazak na teren, dakle odmah pri preuzimanju prvi put i drugi put kada Vam vraćamo popravljeni računar.Dizajn Servis Računara Čip IN